Mathematics Minor Program:

Math 119, Math 120 (or Math 117-118),

Math 261, Math 262, Math 251, Math 252, Math 349 and

Two courses from Mathematics Department with codes 3xx or higher, subject to the approval of the Department of Mathematics.

NOTE: Department of Mathematics determines the quota for each semester and students are admitted by the Department of Mathematics Committee of Minor and Double Major according to the this quota and the criteria given below.

Matematik Yandal Programı :

Math 119, Math 120 (veya Math 117-118),

Math 261, Math 262, Math 251, Math 252, Math 349 ve

Matematik Bölümünün onaylayacağı, 300 veya daha yüksek kodlu iki Matematik Bölümü dersi.

NOT: Matematik Bölümü her öğrenim yılı için kontenjan belirler ve öğrenciler Matematik Bölümü Yan Dal ve Çift Anadal komisyonu üyelerince aşağıda verilen ölçütler ve kontenjanlar göz önüne alınarak belirlenir.Criteria for the Applicants to the Minor Program at the Department of Mathematics

- Criteria of the METU for the applicants to any minor program

- A minimum grade of CB from the first year Calculus courses (Math 117-118 or Math 119-120)

- ranking with respect to CGPA

Matematik Bölümü Yandal Programına Başvurularda Aranacak Ölçütler

- ODTÜ Yönergesindeki ölçütler

- Bu ölçütlere ek olarak 1. sınıf Calculus dersleri olan Math 117-118 veya Math 119-120 derslerinden en az CB notu almış olmak.

- Ortalama sıralaması